MÖGELSVAMP

Mögel är små svampar som sprider sig genom luften med hjälp av sporer. Mögel livnär sig på organiskt material och frodas på bl.a.: trä, spånskivor, plywood, gipsskivor, tapeter, lim, färg och damm. Mögel kan också växa på icke-organiskt material, så länge det är en fuktig miljö med t.ex. damm som innehåller organiskt material.

Det finns många sätt att upptäcka mögel på, men oftast upptäcker man det visuellt genom markeringar på bostadens yttre. Mögel ses t. ex. om du flyttar ett skåp från en yttervägg och plötsligt upptäcker att väggen bakom skåpet är svart. Detta uppstår normalt på grund av fukt som orsakas av problem i miljön eller är ett resultat av en värmebrygga i fasaden. Du kan också hitta mögel på andra sätt, t.ex. genom att gå upp på vinden eller ned i källaren och plötsligt känna en “svamplukt” som gör dig misstänksam på mögeltillväxt.

Mögel är farligt för människor om det ansamlas i inomhusmiljön där vi bor. Därför är det viktigt att undersöka ens hem tillsammans med en byggexpert.

Det finnas tre faktorer som kan orsaka mögeltillväxt i fastigheten: Fukt, värme och ett tillväxtsmaterial som möglet kan växa i.

Köp mögeltest

MÖGEL

Mögel är små svampar som sprider sig genom luften med hjälp av sporer. Mögel livnär sig på organiskt material och frodas på bl.a.: trä, spånskivor, plywood, gipsskivor, tapeter, lim, färg och damm. Mögel kan också växa på icke-organiskt material, så länge det är en fuktig miljö med t.ex. damm som innehåller organiskt material.

Det finns många sätt att upptäcka mögel på, men oftast upptäcker man det visuellt genom markeringar på bostadens yttre. Mögel ses t. ex. om du flyttar ett skåp från en yttervägg och plötsligt upptäcker att väggen bakom skåpet är svart. Detta uppstår normalt på grund av fukt som orsakas av problem i miljön eller är ett resultat av en värmebrygga i fasaden. Du kan också hitta mögel på andra sätt, t.ex. genom att gå upp på vinden eller ned i källaren och plötsligt känna en “svamplukt” som gör dig misstänksam på mögeltillväxt.

Mögel är farligt för människor om det ansamlas i inomhusmiljön där vi bor. Därför är det viktigt att undersöka ens hem tillsammans med en byggexpert.

Det finnas tre faktorer som kan orsaka mögeltillväxt i fastigheten: Fukt, värme och ett tillväxtsmaterial som möglet kan växa i.

köp mögeltest

RADON

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium, som existerar naturligt i jorden när den sönderfaller. Radon sipprar in genom sprickor i husgrunden och murarna. Man kan inte känna lukten av, se eller smaka radon och det framkallar inte omedelbara biverkningar.

Landsomfattande studier tyder på att inomhusluften i flera tusen hushåll har en alldeles för hög radonnivå. De allra flesta av de utsatta husen är enfamiljshus, radhus och kedjehus.

Radon kan vara farligt när vi andas in det i luften. Det kan skada cellerna i lungorna och leda till utveckling av lungcancer. Det uppskattas att radon i bostäder är en bidragande orsak till många nya lungcancerfall.

Om du vill veta hur mycket radon som finns i ditt hem måste du utföra en radonmätning. Du bör mäta radonnivån i ditt hem om du vill vara helt säker på att nivån inte är för hög.

Vi säljer radonutrustning till privata husägare, privata företag, bostadsrättsföreningar, institutioner, m.m.

Efter att du har köpt utrustningen kan du mäta radonnivån både före och efter varje eventuell åtgärd utförs. Om du får en mätning med för höga koncentrationer första gången kan du alltså använda utrustningen igen efter att du har utfört åtgärder för att sänka radonnivån. På så sätt kan du verkligen försäkra dig om att radonnivån har minskat och du slipper krångla med att hyra utrustning två gånger eller anlita ett företag som kommer och mäter flera gånger. När du väl har köpt mätutrustning kan du använda den så mycket och ofta som du vill.

Köp radonmätare

RADON

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium, som existerar naturligt i jorden när den sönderfaller. Radon sipprar in genom sprickor i husgrunden och murarna. Man kan inte känna lukten av, se eller smaka radon och det framkallar inte omedelbara biverkningar.

Landsomfattande studier tyder på att inomhusluften i flera tusen hushåll har en alldeles för hög radonnivå. De allra flesta av de utsatta husen är enfamiljshus, radhus och kedjehus.

Radon kan vara farligt när vi andas in det i luften. Det kan skada cellerna i lungorna och leda till utveckling av lungcancer. Det uppskattas att radon i bostäder är en bidragande orsak till många nya lungcancerfall.

Om du vill veta hur mycket radon som finns i ditt hem måste du utföra en radonmätning. Du bör mäta radonnivån i ditt hem om du vill vara helt säker på att nivån inte är för hög.

Vi säljer radonutrustning till privata husägare, privata företag, bostadsrättsföreningar, institutioner, m.m.

Efter att du har köpt utrustningen kan du mäta radonnivån både före och efter varje eventuell åtgärd utförs. Om du får en mätning med för höga koncentrationer första gången kan du alltså använda utrustningen igen efter att du har utfört åtgärder för att sänka radonnivån. På så sätt kan du verkligen försäkra dig om att radonnivån har minskat och du slipper krångla med att hyra utrustning två gånger eller anlita ett företag som kommer och mäter flera gånger. När du väl har köpt mätutrustning kan du använda den så mycket och ofta som du vill.

köp radonmätare